Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Stort- en loswallen Noordzee

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

beheerPDOK@kadaster.nl

Externe links

Deze dataset laat zien waar op de Noordzee gestort en gelost mag worden.

De kaarten wijzen die gebieden aan waar gestort en gelost mag worden in zee. Aan het storten van stoffen zijn wel kwaliteitseisen verbonden. Denk bijvoorbeeld aan bagger (vrijgekomen door het uitdiepen van de vaargeulen). Bagger die niet aan de kwaliteitseisen voldoet, moet naar een stortlocatie op het land worden gebracht.

De dataset bevat de stort- en loswallen op de Noordzee. Er zijn twee soorten stort- en loswallen:

  • Stort- en loswallen vastgelegd m.b.v. WBR vergunning incl. milieubesluiten; 
  • Stort- loswallen die vastgelegd zijn binnen de baggercontracten. Deze liggen voornamelijk in het kustfundament.

Voor elke stort- en loswal zijn o.a. de volgende gegevens bekend:

  • Objectnaam en code; 
  • Soort object;
  • Status: wel of niet actief;
  • Beheerregime: wel of niet beheer;
  • Verantwoordelijke dienstonderdeel van Rijkswaterstaat;
  • Kwaliteitsniveau. 

Naast de dataset met de gebiedslocaties van de stort- loswallen is ook een dataset aanwezig met de stort- en loswalvakindeling. Van deze dataset zijn o.a. naam van het gebied, code en omschrijving bekend.