Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Oppervlaktewaterlichamen Rijkswaterstaat

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

beheerPDOK@kadaster.nl

Externe links

In deze dataset vindt u de oppervlaktewaterlichamen die Rijkswaterstaat beheert.

De oppervlaktewaterlichamen vormen de ruimtelijke basis van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De Kaderichtlijn Water zorgt ervoor dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa in 2015 op orde is. De oppervlaktewaterlichamen zijn samengesteld uit de deelgebieden (districten) en beschikbaar zowel als lijnen en als vlakken.

Meer informatie over de Kaderrichtlijn Water vindt u op de website van Rijkswaterstaat