Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Mijnbouwwet-vergunningen (opsporing, winning en opslag) (uit DINO)

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

info@dinoloket.nl

Externe links

Deze dataset bevat de aangevraagde vergunningen en de door het ministerie van Economische zaken uitgegeven vergunningen met betrekking tot activiteiten zoals beschreven in de Mijnbouwwet. De dataset bevat actieve en geldige vergunningen en aangevraagde vergunningen. 

Een vergunning Mijnbouwwet is een vergunning die valt onder de Mijnbouwwet. Zo'n vergunning heeft direct betrekking op het opsporen en/of winnen van delfstoffen, aardwarmte of de opslag van stoffen.

Zie voor meer informatie over opsporings- en winningsvergunningen het Nederlands Olie- en Gasportaal