Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Bodembescherming - publiekrechtelijke beperkingen

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

beheerPDOK@kadaster.nl

Externe links

Dit bestand toont de publiekrechtelijke beperkingen in het kader van de Wet Bodembescherming,

Publiekrechtelijke beperkingen zijn door de overheid opgelegde beperkingen. Deze beperkingen bepalen wat wel of niet met een stuk grond of gebouw gedaan mag worden. In deze dataset zijn de publiekrechtelijke beperkingen in het kader van de Wet bodembescherming opgenomen.

Zie voor meer informatie over deze en andere publiekrechtelijke beperkingen de website van het Kadaster