Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Overstromingen

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

inspire@gbo-provincies.nl

Externe links

De dataset toont de overstromingsgevaren en de overstromingsrisico's.

Overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten worden gemaakt om het publiek en (lokaal) bestuur inzicht te bieden in de aard en omvang van de risico’s en zijn het uitgangspunt voor de aanpak van het beheer van die risico’s. De EU Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR) verplicht alle Europese landen tot het maken van deze kaarten.

De volgende data zijn in deze dataset beschikbaar:

  • gevarengebied
  • risicogebied
  • blootgestelde elementen

Deze dataset is de geharmoniseerde dataset van de gezamenlijke provincies. Voor meer detailinformatie is het mogelijk het bronbestand van de desbetreffende provincie te raadplegen.

Waterbeheerders en provincies zijn verantwoordelijk voor het maken en/of leveren van de basisgegevens voor de gevarenkaarten. De gegevens worden opgeslagen in de landelijke database overstromingsgegevens Lizard Flooding die door de beheersorganisatie van de gezamenlijke provincies wordt beheerd.

Zie voor meer informatie de website van het IPO (gezamenlijke provincies)