Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Industrie emissies naar het riool in 2011

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

emissieregistratie@rivm.nl

Externe links

Deze dataset toont de industriele emissies naar het riool. Hierbij gaat het om jaarvrachten.

De industriële bedrijven stellen jaarlijkst een integraal milieujaarverslag op, waarin zij rapporteren over hun afval, energie- en watergebruik en emissies naar lucht, water en bodem. Het integraal PRTR-verslag bestaat uit de rapportage in het kader van de Europese PRTR-verordening, aangevuld met noodzakelijke bevragingen om het milieubeleid te ontwikkelen en te monitoren en om te kunnen voldoen aan internationale rapportageverplichtingen.

Het RIVM verzamelt deze gegevens met het e-MJV in het kader van de Europese E-PRTR verplichting.

Zie voor meer informatie het Elektronisch Milieujaarverslag.