Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Grondwateronttrekkingen - Landelijk Grondwater Register

In het Landelijk Grondwater Register vindt u gegevens over vergunningen en meldingen rond grondwateronttrekking uit, of -infiltraties in, de Nederlandse bodem.

Het Landelijk Grondwater Register is een integraal registratiesysteem voor vergunningverlening en meldingen voor zowel provincies als waterschappen. Via dit register is de toestand van het grondwatervoorraadbeheer van de provincie of het waterschap vast te stellen. De gegevens in het register geven ook inzicht in de afzonderlijke vergunning of melding.

De gegevens in het Landelijk Grondwater Register zijn ook de wettelijke en noodzakelijke basis voor het opleggen van de provinciale grondwaterheffing.