Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Schelpdierpercelen

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

beheerPDOK@kadaster.nl

Externe links

In de dataset Schelpdierpercelen ziet u percelen in eigendom van het Rijk, in de kustwateren en het Grevelingenmeer, waar huurders mosselen dan wel oesters mogen kweken en oogsten voor consumptie.

Voor elk perceel in deze dataset is de naam van het perceel en het soort perceel (mossel of oester) bekend. De percelen bevinden zich in de Waddenzee en in de Zeeuwse wateren.

Op de schelpdierpercelen, in eigendom van het Rijk, mogen huurders mosselen dan wel oesters kweken en oogsten. Dit wordt aangegeven in de visserij wetgeving (Uitvoeringsregeling visserij).

Naast de schelpdierpercelen zijn ook percelen aangewezen als mosselzaad invanginstallaties (MZI), die zijn in een aparte dataset ontsloten.


Zie voor meer informatie over Visserij in Nederland de website van de Rijksoverheid