Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Mosselzaad invanginstallaties

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

infoDAD@minez.nl

Externe links

In de dataset Mosselzaad invanginstallaties vindt u de gebieden en de percelen, in eigendom van het Rijk, waarop mosselzaad invanginstallaties zijn toegestaan.

Een mosselzaad invanginstallatie (MZI) is een in de bodem verankerde drijvende constructie van touwen en netten. Daar hechten zich mossellarven aan die vervolgens uitgroeien tot mosseltjes van één tot twee centimeter (mosselzaad). In de regel komen één of twee keer per seizoen de mosselkwekers het mosselzaad oogsten en zaaien het uit op de schelpdierpercelen waar het zaad verder wordt opgekweekt tot consumptiemosselen.

Het doel is om bij de vangst van mosselzaad op termijn voor het grootste deel gebruik te maken van mosselzaad invanginstallaties. Dat is beter voor de natuur. De gebieden en percelen worden aangewezen volgens de visserij wetgeving (Uitvoeringsregeling visserij).

Voor elk perceel is de naam van het perceel en het soort perceel (o.a. percelen volgens Uitvoeringsregeling visserij en percelen van experimenteerders) bekend. De percelen bevinden zich in de Waddenzee en de Oosterschelde.

Naast de mosselzaad invanginstallaties zijn ook percelen aangewezen als schelpdierpercelen (waar het mosselzaad wordt opgekweekt tot consumptiemosselen). 

Zie voor meer informatie het onderwerp Visserij op de website van het Ministerie van Economische Zaken