Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Agrarische bedrijfsinformatie Nederland

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

gegevensvragenASB@rvo.nl

Externe links

In deze dataset vindt u de ligging en dieraantallen van alle bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (van het ministerie van Economische Zaken) bekende agrarische bedrijven in Nederland.

De dataset bevat bedrijven die agrarisch actief zijn op 1 april van een bepaald jaar en voorkomen in de landbouwtelling dan wel de GDI (Gecombineerde Opgave Data Inwinning of wel Mei-telling) van dat jaar hebben ingediend.

Het bestand bevat informatie over:

  • het type bedrijf;
  • de ligging van nevenvestigingen;
  • de dieraantallen.

Bedrijven in het buitenland welke wel grond hebben in Nederland, zijn ook in de dataset opgenomen middels een geografische punt. De ligging van het punt is het middelpunt van het grootste perceel dat de buitenlandse bedrijven op 1 april van het betreffende jaar in gebruik hebben in Nederland. Op deze dataset zitten beperkingen en is daarom alleen op aanvraag beschikbaar.

De beperkingen zijn:

  • Legale beperkingen: (Juridische) gebruiksrestricties, niet toegankelijk: verbod op distributie en gebruik.
  • Veiligheidsrestricties: Vertrouwelijk,  beschikbaar voor personen die vertrouwd kan omgaan met de informatie. De dataset bevat privacy gevoelige informatie.