Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Windkaart

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

Lydia.Dijkshoorn@rvo.nl

Externe links

Deze kaart toont de windsnelheden boven land op 100 m hoogte weergegeven in meters per seconde.

Wind is een duurzame energiebron. De windkaart maakt deel uit van de ElektriciteitsAtlas. De atlas bevat kaarten over het elektriciteitsgebruik en potentiekaarten voor productie van duurzame elektriciteit.

Zie voor meer informatie over windenergie de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland