Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Totaal potentieel biogas

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

Lydia.Dijkshoorn@rvo.nl

Externe links

Deze dataset toont het totale potentieel aan biogas productie op basis van potentiele reststromen uit mest, akkerbouw en groente, fruit en tuinafval (GTF) in GJ/(ha.jaar).

Restwarmte uit reststromen (biomassa) is een duurzame energiebron. Deze potentiekaart voor reststromen geeft het totaal potentieel aan biogas weer op basis van potentiele reststromen uit mest, akkerbouw en groente, fruit en tuinafval (GFT) in GJ/ha.jaar. De gegevens worden op gemeentelijk niveau getoond. Deze potentiekaart wordt onder meer gebruikt in de WarmteAtlas. De WarmteAtlas maakt de warmtevraag en het warmteaanbod inzichtelijk.

Zie voor meer informatie de WarmteAtlas