Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Potentieel warmte opslag via gesloten systeem vertikale warmtewisselaars per buurt

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

Lydia.Dijkshoorn@rvo.nl

Externe links

Deze dataset toont het potentieel aan warmte dat via gesloten verticale bodemwisselaar systemen tot 250m diepte per hectare land uitgewisseld kan worden. De cijfers zijn in GJ/(ha.jaar) per buurt weergegeven.

Omgevingswarmte is een duurzame energiebron. De potentiekaarten maken deel uit van de WarmteAtlas. De atlas heeft als doel om de warmtevraag en het warmteaanbod inzichtelijk te maken.

Zie voor meer informatie de WarmteAtlas