Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Potentieel warmte opslag uit open Warmte Koude Opslag systemen tot 250m per buurt

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

Lydia.Dijkshoorn@rvo.nl

Externe links

Deze dataset toont het totale jaarlijkse potentieel aan warmte-bodemopslag capaciteit dat via open Warmte Koude Opslag systemen beschikbaar is per hectare grond in GJ/(ha.jaar). De cijfers zijn weergegeven per buurt.

Omgevingswarmte is een duurzame energiebron. De potentiekaarten maken deel uit van de WarmteAtlas. De atlas heeft als doel om de warmtevraag en het warmteaanbod inzichtelijk te maken.

Zie voor meer informatie de WarmteAtlas