Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Potentieel koude opslag via gesloten systeem vertikale warmtewisselaars per gemeente

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

Lydia.Dijkshoorn@rvo.nl

Externe links

Deze dataset toont het totale jaarlijkse potentieel aan koude bodemopslag capaciteit dat via vertikale warmtewisselaars in gesloten systemen beschikbaar is per hectare grond in GJ/(ha.jaar). De cijfers zijn per gemeente weergegeven.

Omgevingswarmte is een duurzame energiebron. De potentiekaarten maken deel uit van de WarmteAtlas. De atlas heeft als doel om de warmtevraag en het warmteaanbod inzichtelijk te maken.

Zie voor meer informatie de WarmteAtlas