Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Potentieel koude opslag uit open Warmte Koude Opslag systemen per gemeente

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

Lydia.Dijkshoorn@rvo.nl

Externe links

Deze dataset toont het potentieel aan koude bodemopslag capaciteit in GJ/(ha.jaar) dat uit open Warmte Koude Opslag sytemen gehaald kan worden per gemeente.

Omgevingswarmte is een duurzame energiebron. De potentiekaarten maken deel uit van de WarmteAtlas. De atlas heeft als doel om de warmtevraag en het warmteaanbod inzichtelijk te maken.

Zie voor meer informatie de WarmteAtlas