Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Potentieel houtachtige biomassa uit bos

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

Lydia.Dijkshoorn@rvo.nl

Externe links

Deze dataset toont het potentieel aan houtachtige biomassa uit bos.

Restwarmte uit reststromen (biomassa) is een duurzame energiebron. Deze potentiekaart voor reststromen geeft het potentieel aan houtachtige biomassa uit bos weer per oppervlakte land per gemeente in GJ/(ha.jaar). Deze en andere potentiekaarten worden onder meer gebruikt in de WarmteAtlas. De WarmteAtlas maakt de warmtevraag en het warmteaanbod inzichtelijk.

Zie voor meer informatie de WarmteAtlas