Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Potentieel geothermie (1500-4000m diepte) voor gebouwde omgeving

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

Lydia.Dijkshoorn@rvo.nl

Externe links

Deze dataset toont het potentieel voor diepe geothermie (1500-4000m diepte) voor de gebouwde omgeving. De data is weergegeven per oppervlakte land per gemeente in GJ/(ha.jaar).

Omgevingswarmte is een duurzame energiebron. De potentiekaarten maken deel uit van de WarmteAtlas. De atlas heeft als doel om de warmtevraag en het warmteaanbod inzichtelijk te maken.

Zie voor meer informatie de WarmteAtlas