Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Potentieel diepe geothermie vanaf 7500m diepte

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

Lydia.Dijkshoorn@rvo.nl

Externe links

Deze dataset toont het totale technische potentieel voor diepe geothermie op 7500m diepte met een retour temperatuur van 80°C. De data is weergegeven per gemeente in GJ/(ha.jaar).

Omgevingswarmte is een duurzame energiebron. De potentiekaarten maken deel uit van de WarmteAtlas. Deze atlas heeft als doel om de warmtevraag en het warmteaanbod inzichtelijk te maken. 

Zie voor meer informatie de WarmteAtlas