Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Potentieel biogas uit vloeibare mest

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

Lydia.Dijkshoorn@rvo.nl

Externe links

Deze dataset toont het potentieel aan biogas in GJ/(ha.jaar) dat uit vloeibare mest geproduceerd kan worden.

Restwarmte uit reststromen (biomassa) is een duurzame energiebron. Deze potentiekaart voor reststromen geeft het potentieel aan biogas dat uit vloeibare mest geproduceerd kan worden weer per gemeente. Deze en andere potentiekaarten worden onder meer gebruikt in de WarmteAtlas. De WarmteAtlas maakt de warmtevraag en het warmteaanbod inzichtelijk.

Zie voor meer informatie de WarmteAtlas