Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Potentieel biogas uit reststromen akkerbouw

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

Lydia.Dijkshoorn@rvo.nl

Externe links

Deze dataset toont het potentieel aan biogas in GJ/(ha.jaar) dat uit reststromen van akkerbouw geproduceerd kan worden.

Restwarmte uit reststromen (biomassa) is een duurzame energiebron. Deze potentiekaart voor reststromen geeft het potentieel aan akkerbouw reststromen weer per gemeente. Deze en andere potentiekaarten worden onder meer gebruikt in de WarmteAtlas. De WarmteAtlas maakt de warmtevraag en het warmteaanbod inzichtelijk.

Zie voor meer informatie de WarmteAtlas