Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Olie- en gasvelden (Koolwaterstoffen)

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

info@dinoloket.nl

Externe links

Deze dataset bevat de gegevens van olie- gas- en condensaatvelden in Nederland. Het bevat zowel on- als offshore velden, zoals bekend in de Mijnbouwwet.

In kader van de Mijnbouwwet worden de gegevens van olie- gas- en condensaatvelden in Nederland verzameld. In de Nederlandse ondergrond bevinden zich ruim 450 gasvelden waarvan er ca. 250 in productie zijn. Verreweg het grootste veld is het Groningen gasveld.

In deze dataset is opgenomen wanneer het veld is ontdekt en in welke periode de exploitatie plaats vindt (of heeft gevonden). Ook bevat de dataset gegevens over de reserves van de velden, voor zover deze vrijgegeven mogen worden.

Meer informatie over de velden en winningsplannen, vindt u in het Nederlandse Olie- en Gasportaal