Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Ligging Industrie en CO2 emissies

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

Lydia.Dijkshoorn@rvo.nl

Externe links

Deze dataset bevat de ligging van industrie en CO2 emissies om potentie van restwarmtebronnen uit industrie in beeld te brengen.

Restwarmte uit industrie is een duurzame energiebron. Deze potentiekaart voor reststromen geeft de ligging weer van indrustriegebieden en CO2 emissies per gemeente. Van elke industrielocatie is de naam van het bedrijf, het adres, de sbi-codering, de doelgroep en de CO2 emissie (voor 1990 en 2009) op te vragen.

Deze en andere potentiekaarten worden onder meer gebruikt in de WarmteAtlas. De WarmteAtlas maakt de warmtevraag en het warmteaanbod inzichtelijk. Zie voor meer informatie de WarmteAtlas