Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Huishoudelijk hout en snoeiafval

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

Lydia.Dijkshoorn@rvo.nl

Externe links

Deze dataset toont het huishoudelijk hout en snoeiafval per oppervlak per gemeente in GJ/(ha.jaar).

Restwarmte uit reststromen (biomassa) is een duurzame energiebron. Deze potentiekaart geeft inzicht in het aanbod van huishoudelijk hout en snoeiafval dat voor energieproductie kan worden gebruikt. Deze en andere potentiekaarten worden onder meer gebruikt in de WarmteAtlas. De WarmteAtlas maakt de warmtevraag en het warmteaanbod inzichtelijk.

Zie voor meer informatie de WarmteAtlas