Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Vervoersnetwerken

Bevaarbaarheid Nederlandse waterwegen

Bevaarbaarheid Nederlandse waterwegen

Dit bestand met vaarwegkenmerken biedt u een uitgebreid overzicht van de bevaarbaarheid van de Nederlandse waterwegen.
Volledige beschrijving
Fysieke beperkingen voor voertuigen

Fysieke beperkingen voor voertuigen

In deze dataset vindt u transportbeperkingen voor voertuigen en voertuigcombinaties zoals viaducten, bruggen, wegversmallingen, maximale transporthoogte, -breedte en massa. Transportbeperkingen voor LZV Lange Zware Voertuigen zijn als geschikt of ongeschikt weergegeven.
Volledige beschrijving
Luchtvaartinformatie

Luchtvaartinformatie

Deze dataset bevat informatie over de civiele Nederlandse luchtvaart.
Volledige beschrijving
Maximum snelhedenkaart (MSK)

Maximum snelhedenkaart (MSK)

In deze dataset vindt u de maximum snelheid op Rijkswegen. Ook is het aantal rijstroken van de Rijkswegen opgenomen.
Volledige beschrijving
Nationaal Wegen Bestand-Wegen (NWB-Wegen)

Nationaal Wegen Bestand-Wegen (NWB-Wegen)

In deze dataset vindt u vrijwel alle wegen van Nederland.
Volledige beschrijving
Rijstroken

Rijstroken

De dataset Weggegevens bevat informatie over het aantal rijstroken van de Nederlandse Rijkswegen. Naast het aantal rijstroken bevat de dataset ook de maximum snelheden.
Volledige beschrijving
Vaargeulen op het Nederlands Continentaal Plat

Vaargeulen op het Nederlands Continentaal Plat

Deze dataset bevat alle vastgestelde nautisch gegarandeeerde vaargeulen op het Nederlands Contintaal Plat  naar Rotterdam en Amsterdam.
Volledige beschrijving
Vaarweg markeringen

Vaarweg markeringen

In deze dataset vindt u informatie over vaarweg markeringen in de Nederlandse vaarwegen, inclusief de zee.
Volledige beschrijving
Vaarwegen

Vaarwegen

In het Nationaal Wegen Bestand-Vaarwegen vindt u alle bevaarbare waterwegen voor de beroeps- en recreatievaart in Nederland met een minimale doorvaarhoogte van 2,45 meter en een minimale diepgang van 1,10.
Volledige beschrijving
Verkeersscheidingsstelsel Noordzee

Verkeersscheidingsstelsel Noordzee

In deze dataset ziet u de vaarrichtingen en ankergebieden voor het verkeersscheidingsstelsel op de Noordzee.
Volledige beschrijving
Vervoersnetwerken (Top10NL)

Vervoersnetwerken (Top10NL)

In deze dataset vindt u gegevens over vervoersnetwerken als wegen, spoorwegen, waterwegen en kabelbanen.
Volledige beschrijving
Watervlakken, kunstwerken, bewegwijzering

Watervlakken, kunstwerken, bewegwijzering

In dit bestand vindt u zeer gedetailleerde topografische geo-informatie (schaal 1:1000) van zo'n vierhondervijftig soorten objecten van waterwegen en wegen.
Volledige beschrijving