Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Menselijke gezondheid en veiligheid

Drinkwaterkwaliteit

Drinkwaterkwaliteit

In de dataset Drinkwaterkwaliteit vindt u per drinkwaterpompstation de jaargemiddelde concentraties van stoffen in het drinkwater. Het betreft metingen op drinkwater na zuivering.
Volledige beschrijving
Geluidsbelasting rondom snelwegen (in beheer RWS) (uit Geluidsregister)

Geluidsbelasting rondom snelwegen (in beheer RWS) (uit Geluidsregister)

In deze dataset vindt u de geluidsbelasting van verkeer op de snelweg.
Volledige beschrijving
Geluidscontouren provinciale wegen

Geluidscontouren provinciale wegen

In deze dataset vindt u gegevens over de gemiddelde geluidsbelasting per etmaal van verkeer op provinciale wegen.
Volledige beschrijving
Gezondheid en demografie (per provincie)

Gezondheid en demografie (per provincie)

In deze dataset vindt u gegevens over onder meer het aantal inwoners, het percentage gezonde inwoners, ziekenhuisopnamen en aantal overledenen per provincie.
Volledige beschrijving
Luchtkwaliteit van het Landelijk Meetnet Lucht

Luchtkwaliteit van het Landelijk Meetnet Lucht

Deze dataset bevat de jaargemiddelde cijfers voor de luchtkwaliteit voor het kalender jaar 2012. Het betreft de verplichte luchtkwaliteit elementen uit de EU-richtlijn 2008/50/EG Luchtkwaliteit: Koolstofmonoxide (CO) Ozon (O3) Stikstofoxide (NO) Stikstofdioxide (NO2) Zwaveldioxide (SO2) Ammoniak (NH3) Benzeen (C6H6) Fijn stof (PM10) Zeer fijn stof (PM2.5) Arseen (As) Cadmium (Cd) Lood (Pb) Nikkel (Ni) Benzo[a]pyreen (b-a-p) Naast het jaargemiddelde van de diverse componenten per meetlocatie wordt er ook informatie weergegeven over het aantal metingen waarop dit jaargemiddelde is berekend. De gegevens zijn gemeten door het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM op diverse meetlocaties verspreid over Nederland.
Volledige beschrijving
Zwemwater locaties en kwaliteit

Zwemwater locaties en kwaliteit

In deze dataset vindt u zwemwaterlocaties zoals aangewezen door de provincies, meetpunten waar de zwemwaterkwaliteit wordt gecontroleerd en een omschrijving van de meting.
Volledige beschrijving