Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Hydrografie

Deelstroomgebieden

Deelstroomgebieden

In deze dataset vindt u de deelstroomgebieden bij ieder waterschap. 
Volledige beschrijving
Kades, waterkeringen en kunstwerken

Kades, waterkeringen en kunstwerken

In deze dataset vindt u de locaties van kades, waterkering en kunstwerken.
Volledige beschrijving
Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI) voor netwerkelementen

Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI) voor netwerkelementen

In de dataset netwerkelementen van het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI) vindt u een overzicht van de knopen en takken uit het waterverdelingsnetwerk in Nederland.
Volledige beschrijving
Waterdelen (Top10NL)

Waterdelen (Top10NL)

In deze dataset vindt u benamingen en typeringen van waterdelen, afkomstig uit het TOP10NL bestand.
Volledige beschrijving
Waterloop

Waterloop

In deze dataset vindt u de locatie en lengte van waterlopen.
Volledige beschrijving
Watervlakken, kunstwerken, bewegwijzering

Watervlakken, kunstwerken, bewegwijzering

In dit bestand vindt u zeer gedetailleerde topografische geo-informatie (schaal 1:1000) van zo'n vierhondervijftig soorten objecten van waterwegen en wegen.
Volledige beschrijving