Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Hoogte

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN-1 25m)

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN-1 25m)

In deze dataset vindt u de hoogte van een locatie. Deze gegevens zijn afkomstig uit het Actueel Hoogtebestand Nederland, versie 1 (AHN-1) met een 25 meter grid resolutie. Dit betekent dat geheel Nederland is opgedeeld in 25 bij 25 meter vierkanten waarvan de hoogte is weergegeven.
Volledige beschrijving
Waterdiepten

Waterdiepten

In deze dataset vindt u de waterdiepten van het Nederlandse deel van de Noordzee, de Waddenzee, het IJsselmeer en Randmeren en de Zeeuwse en Zuidhollandse Wateren.
Volledige beschrijving