Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Geologie

Boringen ondiepe ondergrond

Boringen ondiepe ondergrond

Dit bestand toont u de locaties waar een geologisch booronderzoek heeft plaatsgevonden en de resultaten daarvan. Het gaat hier om boringen die: als doel hebben 'Geologische verkenning'; niet onder de Mijnbouwwet vallen; in Nederland liggen; openbaar zijn.
Volledige beschrijving
Digitaal Geologisch Model (DGM)

Digitaal Geologisch Model (DGM)

Het Digitaal Geologisch Model (DGM) is een grootschalig landsdekkend lagenmodel van de Nederlandse ondergrond. Het gaat tot een een diepte van ongeveer 500 meter.
Volledige beschrijving
Geologische overzichtskaart

Geologische overzichtskaart

Deze dataset geeft de geologische afzettingen aan of nabij het maaiveld weer, tot een diepte van ca. 5 meter.
Volledige beschrijving
GeoTOP

GeoTOP

Het model GeoTOP geeft een gedetailleerd driedimensionaal beeld (3D) van de Nederlandse ondergrond tot een diepte van ongeveer 30 meter onder het maaiveld.
Volledige beschrijving
Grondwatermonitoringsputten

Grondwatermonitoringsputten

In Nederland wordt op tal van plaatsen de stand en/of samenstelling van het grondwater gemeten. In deze dataset vindt u de locaties waar het grondwateronderzoek plaatsvindt.
Volledige beschrijving
Nationaal hydrogeologische model (REGIS II)

Nationaal hydrogeologische model (REGIS II)

REGIS-II is een digitaal hydrogeologisch model van de vaste ondergrond van Nederland. Het geeft onder andere een overzicht van goed en slecht doorlatende lagen met betrekking tot grondwater tot een diepte van 500 meter.
Volledige beschrijving