Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden

Geluidszones industrielawaai

Geluidszones industrielawaai

In deze dataset vindt u de grenzen van geluidszones rond bedrijventerreinen. Deze dataset is de geharmoniseerde dataset van de gezamenlijke provincies. 
Volledige beschrijving
Geluidszones rondom vliegvelden

Geluidszones rondom vliegvelden

In deze dataset vindt u de grenzen van geluidszones rond vliegvelden waarvoor de Nederlandse provincies vergunningen verlenen en toezicht houden.
Volledige beschrijving
Grondwaterbeschermingsgebieden

Grondwaterbeschermingsgebieden

In deze dataset vindt u gegevens over de waterwingebieden, de grondwaterbeschermingsgebieden, de (milieu)beschermingszones en de boringsvrije zones voor grondwaterwinning.
Volledige beschrijving
Mijnbouwwet-vergunningen (opsporing, winning en opslag) (uit DINO)

Mijnbouwwet-vergunningen (opsporing, winning en opslag) (uit DINO)

Deze dataset bevat de aangevraagde vergunningen en de door het ministerie van Economische zaken uitgegeven vergunningen met betrekking tot activiteiten zoals beschreven in de Mijnbouwwet. De dataset bevat actieve en geldige vergunningen en aangevraagde vergunningen. 
Volledige beschrijving
Oppervlaktewaterlichamen Rijkswaterstaat

Oppervlaktewaterlichamen Rijkswaterstaat

In deze dataset vindt u de oppervlaktewaterlichamen die Rijkswaterstaat beheert.
Volledige beschrijving
Stroomgebieddistricten

Stroomgebieddistricten

Dit bestand toont de Kaderrichtlijn Water waterlichamen (grond én oppervlaktewater) en de stroomgebieddistricten.
Volledige beschrijving
Vergunningen voor ontgrondingen

Vergunningen voor ontgrondingen

In deze dataset ziet u waar in Nederland vergunningen zijn afgegeven voor ontgronding.
Volledige beschrijving
Watervlakken, kunstwerken, bewegwijzering

Watervlakken, kunstwerken, bewegwijzering

In dit bestand vindt u zeer gedetailleerde topografische geo-informatie (schaal 1:1000) van zo'n vierhondervijftig soorten objecten van waterwegen en wegen.
Volledige beschrijving
Zwemwater locaties en kwaliteit

Zwemwater locaties en kwaliteit

In deze dataset vindt u zwemwaterlocaties zoals aangewezen door de provincies, meetpunten waar de zwemwaterkwaliteit wordt gecontroleerd en een omschrijving van de meting.
Volledige beschrijving