Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Faciliteiten voor productie en industrie

Grondwateronttrekkingen - Landelijk Grondwater Register

Grondwateronttrekkingen - Landelijk Grondwater Register

In het Landelijk Grondwater Register vindt u gegevens over vergunningen en meldingen rond grondwateronttrekking uit, of -infiltraties in, de Nederlandse bodem.
Volledige beschrijving
Industrie emissies naar het riool in 2011

Industrie emissies naar het riool in 2011

Deze dataset toont de industriele emissies naar het riool. Hierbij gaat het om jaarvrachten.
Volledige beschrijving
Industrie emissies naar lucht en water in 2011

Industrie emissies naar lucht en water in 2011

In deze dataset vindt u gegevens over uitstoot van industrie naar lucht en oppervlaktewater.
Volledige beschrijving
Industrieel afval

Industrieel afval

In deze dataset vindt u gegevens over de emissies en afvalstromen vanuit de belangrijkste industriële faciliteiten in Nederland. Deze dataset bevat gegevens over het jaar 2011.
Volledige beschrijving
Inrichtingen met gevaarlijke stoffen uit Risico Register Gevaarlijke stoffen (RRGS)

Inrichtingen met gevaarlijke stoffen uit Risico Register Gevaarlijke stoffen (RRGS)

In deze dataset vindt u gegevens over locaties met gevaarlijke stoffen, zoals LPG tankstations en kerncentrales.
Volledige beschrijving