Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Biogeografische gebieden

Fysisch geografische regio’s Nederland

Fysisch geografische regio’s Nederland

In deze dataset vindt u een indeling van Nederland naar fysisch geografische typeringen zoals heuvelland, hogere zandgronden, duinen en rivierengebied.
Volledige beschrijving