Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Adressen

Adressen (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)

Adressen (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)

In deze dataset vindt u adressen uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De dataset is landsdekkend. 
Volledige beschrijving