Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Administratieve eenheden

Waterschapsgrenzen

Waterschapsgrenzen

Deze dataset toont de grenzen van alle waterschappen binnen Nederland.  
Volledige beschrijving