Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Lucht

Bodemgebruik

Bodemgebruik

Deze dataset geeft inzicht in hoe we verspreid over Nederland gebruik maken van het land. Waar is het terrein bebouwd, waar gebruiken we het voor verkeer, en waar is terrein in gebruik als recreatiegebied. 
Volledige beschrijving
Fysieke beperkingen voor voertuigen

Fysieke beperkingen voor voertuigen

In deze dataset vindt u transportbeperkingen voor voertuigen en voertuigcombinaties zoals viaducten, bruggen, wegversmallingen, maximale transporthoogte, -breedte en massa. Transportbeperkingen voor LZV Lange Zware Voertuigen zijn als geschikt of ongeschikt weergegeven.
Volledige beschrijving
Industrie emissies naar lucht en water in 2011

Industrie emissies naar lucht en water in 2011

In deze dataset vindt u gegevens over uitstoot van industrie naar lucht en oppervlaktewater.
Volledige beschrijving
Klimaatobservaties: etmaalgegevens KNMI stations

Klimaatobservaties: etmaalgegevens KNMI stations

In deze dataset vindt u klimaatobservaties van KNMI weerstations per etmaal.
Volledige beschrijving
Luchtkwaliteit van het Landelijk Meetnet Lucht

Luchtkwaliteit van het Landelijk Meetnet Lucht

In deze dataset vindt u de jaargemiddelde cijfers voor de luchtkwaliteit voor het kalender jaar 2012.
Volledige beschrijving
Luchtvaartinformatie

Luchtvaartinformatie

Deze dataset bevat informatie over de civiele Nederlandse luchtvaart.
Volledige beschrijving
Maximum snelhedenkaart (MSK)

Maximum snelhedenkaart (MSK)

In deze dataset vindt u de maximum snelheid op Rijkswegen. Ook is het aantal rijstroken van de Rijkswegen opgenomen.
Volledige beschrijving
Nationaal Wegen Bestand-Wegen (NWB-Wegen)

Nationaal Wegen Bestand-Wegen (NWB-Wegen)

In deze dataset vindt u vrijwel alle wegen van Nederland.
Volledige beschrijving
Rijstroken

Rijstroken

De dataset Weggegevens bevat informatie over het aantal rijstroken van de Nederlandse Rijkswegen. Naast het aantal rijstroken bevat de dataset ook de maximum snelheden.
Volledige beschrijving
Waarneemstations

Waarneemstations

In deze dataset vindt u gegevens van Nederlandse waarneemstations over weersomstandigheden.
Volledige beschrijving
Weerobservaties: actuele 10 minuten data KNMI stations

Weerobservaties: actuele 10 minuten data KNMI stations

In deze dataset ziet u de actuele 10 minuten data van de KNMI waarneemstations.
Volledige beschrijving
Windkaart

Windkaart

Deze kaart toont de windsnelheden boven land op 100 m hoogte weergegeven in meters per seconde.
Volledige beschrijving