Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Geluid

Bodemgebruik

Bodemgebruik

Deze dataset geeft inzicht in hoe we verspreid over Nederland gebruik maken van het land. Waar is het terrein bebouwd, waar gebruiken we het voor verkeer, en waar is terrein in gebruik als recreatiegebied. 
Volledige beschrijving
Fysieke beperkingen voor voertuigen

Fysieke beperkingen voor voertuigen

In deze dataset vindt u transportbeperkingen voor voertuigen en voertuigcombinaties zoals viaducten, bruggen, wegversmallingen, maximale transporthoogte, -breedte en massa. Transportbeperkingen voor LZV Lange Zware Voertuigen zijn als geschikt of ongeschikt weergegeven.
Volledige beschrijving
Geluidsbelasting rondom snelwegen (in beheer RWS) (uit Geluidsregister)

Geluidsbelasting rondom snelwegen (in beheer RWS) (uit Geluidsregister)

In deze dataset vindt u de geluidsbelasting van verkeer op de snelweg.
Volledige beschrijving
Geluidscontouren provinciale wegen

Geluidscontouren provinciale wegen

In deze dataset vindt u gegevens over de gemiddelde geluidsbelasting per etmaal van verkeer op provinciale wegen.
Volledige beschrijving
Geluidszones industrielawaai

Geluidszones industrielawaai

In deze dataset vindt u de grenzen van geluidszones rond bedrijventerreinen. Deze dataset is de geharmoniseerde dataset van de gezamenlijke provincies. 
Volledige beschrijving
Geluidszones rondom vliegvelden

Geluidszones rondom vliegvelden

In deze dataset vindt u de grenzen van geluidszones rond vliegvelden waarvoor de Nederlandse provincies vergunningen verlenen en toezicht houden.
Volledige beschrijving
Maximum snelhedenkaart (MSK)

Maximum snelhedenkaart (MSK)

In deze dataset vindt u de maximum snelheid op Rijkswegen. Ook is het aantal rijstroken van de Rijkswegen opgenomen.
Volledige beschrijving
Nationaal Wegen Bestand-Wegen (NWB-Wegen)

Nationaal Wegen Bestand-Wegen (NWB-Wegen)

In deze dataset vindt u vrijwel alle wegen van Nederland.
Volledige beschrijving
Rijstroken

Rijstroken

De dataset Weggegevens bevat informatie over het aantal rijstroken van de Nederlandse Rijkswegen. Naast het aantal rijstroken bevat de dataset ook de maximum snelheden.
Volledige beschrijving
Stiltegebieden

Stiltegebieden

In deze dataset vindt u de begrenzingen van de stiltegebieden in Nederland.
Volledige beschrijving