Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Externe veiligheid

Aardbevingen

Aardbevingen

In deze dataset vindt u gegevens over aardbevingen in Nederland. Van elke aardbeving zijn de magnitude, diepte en type aardbeving vastgelegd.
Volledige beschrijving
Drinkwaterkwaliteit

Drinkwaterkwaliteit

In de dataset Drinkwaterkwaliteit vindt u per drinkwaterpompstation de jaargemiddelde concentraties van stoffen in het drinkwater. Het betreft metingen op drinkwater na zuivering.
Volledige beschrijving
Gezondheid en demografie (per provincie)

Gezondheid en demografie (per provincie)

In deze dataset vindt u gegevens over onder meer het aantal inwoners, het percentage gezonde inwoners, ziekenhuisopnamen en aantal overledenen per provincie.
Volledige beschrijving
Inrichtingen met gevaarlijke stoffen uit Risico Register Gevaarlijke stoffen (RRGS)

Inrichtingen met gevaarlijke stoffen uit Risico Register Gevaarlijke stoffen (RRGS)

In deze dataset vindt u gegevens over locaties met gevaarlijke stoffen, zoals LPG tankstations en kerncentrales.
Volledige beschrijving
Omgevingsdosisequivalenttempo uit het Nationaal Meetnet Radioactiviteit

Omgevingsdosisequivalenttempo uit het Nationaal Meetnet Radioactiviteit

In deze dataset vindt u gegevens over achtergrondstraling.
Volledige beschrijving
Overstromingen

Overstromingen

De dataset toont de overstromingsgevaren en de overstromingsrisico's.
Volledige beschrijving
Waarneemstations

Waarneemstations

In deze dataset vindt u gegevens van Nederlandse waarneemstations over weersomstandigheden.
Volledige beschrijving