Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Waterdiepten

Verwijzingen

Contact

info@hydro.nl

Externe links

In deze dataset vindt u de waterdiepten van het Nederlandse deel van de Noordzee, de Waddenzee, het IJsselmeer en Randmeren en de Zeeuwse en Zuidhollandse Wateren.

In het Bathymetrisch Systeem worden lodingsgegevens van Hydrografische Opnemingsvaartuigen samen met gegevens van Rijkswaterstaat en andere hydrografische bronnen digitaal opgeslagen. Deze database geeft continu een actueel beeld van de waterdiepten binnen het Nederlandse Continentaal Plat, de Waddenzee, het IJsselmeer en Randmeren en de Zeeuwse en Zuidhollandse Wateren.

Zie voor meer informatie over nautische kaarten de website van de Dienst der Hydrografie