Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Grondwaterbeschermingsgebieden

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

inspire@gbo-provincies.nl

Externe links

In deze dataset vindt u gegevens over de waterwingebieden, de grondwaterbeschermingsgebieden, de (milieu)beschermingszones en de boringsvrije zones voor grondwaterwinning.

Grondwater is de belangrijkste grondstof voor ons drinkwater. De kwaliteit van deze waardevolle grondstof wordt bedreigd door uiteenlopende verontreinigingen. Het grondwater moet beschermd worden om verontreiniging te voorkomen. Hiervoor wijzen de provincies grondwaterbeschermingsgebieden aan.

In een grondwaterbeschermingsgebied worden beperkingen gesteld aan de menselijke activiteiten om zo de kans op verontreiniging van het grondwater te voorkomen. Deze beperkingen zijn opgenomen in de provinciale verordeningen behorend bij grondwaterbeschermingsplannen.

Meer informatie over het ruimtegebruik van de Nederlandse watervoorziening, vindt u in het Compendium voor de Leefomgeving