Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Geografische namen (TOP10NL uit Basisregistratie Topografie)

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

info@kadaster.nl

Externe links

In deze dataset vindt u onder meer de namen van gebieden, regio's, plaatsen, steden of nederzettingen, en elk geografische of topografische object dat van publieke of historische waarde is. U kunt deze dataset gebruiken op schaalniveaus tussen 1:5.000 en 1:25.000. 

TOP10NL is één van de digitale topografische bestanden uit de Basisregistratie Topografie (BRT). Het bestand is opgebouwd uit verschillende topografische elementen:

 • wegdeel;
 • spoorbaandeel;
 • waterdeel;
 • gebouw;
 • terrein;
 • inrichtingselement;
 • reliëf; 
 • registratief gebied;
 • geografisch gebied; 
 • functioneel gebied.

TOP10NL is ontstaan vanuit luchtfoto’s, veldopnamen en informatie uit externe bestanden. Het Kadaster houdt het bestand actueel door interpretatie van digitaal beeldmateriaal en gegevens uit externe bronnen.

De TOP10NL is uitermate geschikt:

 • voor het bekijken en bewerken van geo-informatie;
 • als ondergrond voor het visualiseren van uw gegevens;
 • als geometrische referentie in GIS-applicaties.

Meer informatie over dit bestand, vindt u op de website van het Kadaster