Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Geografische Namen (natte deel van) Nederland

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

info@hydro.nl

Externe links

In deze dataset vindt u de namen van plaatsen en objecten in de wateren van het Nederlands territorium: het Nederlandse Continentaal Plat, de Waddenzee, het IJsselmeer en randmeren en de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Wateren. 

De dataset bevat enkel geografische namen van de wateren van het Nederlands territorium. Voor een overzicht van alle geografische namen van Nederland kunt u aanvullend gebruik maken van de TOP10NL uit (BRT).