Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Gebouwen (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

beheerPDOK@kadaster.nl

Externe links

In dit bestand vindt u de contouren van de gebouwen, lig- en standplaatsen in Nederland.

Deze dataset bevat gegevens over de oppervlakte van een object, bouwjaar, gebruiksdoel en het adres. De gegevens zijn een deelselectie uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met daarin gegevens van hoogwaardige kwaliteit, die door alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken. Zowel de adresgegevens als gebouwgegevens uit de BAG, vallen onder INSPIRE.

De volledige BAG dataset is te bekijken via de Landelijke Voorziening BAG. Meer informatie over de Basisregistratie Adressen en Gebouwen, vindt u op de website van het Kadaster.