Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Fysisch geografische regio’s Nederland

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

beheerPDOK@kadaster.nl

Externe links

In deze dataset vindt u een indeling van Nederland naar fysisch geografische typeringen zoals heuvelland, hogere zandgronden, duinen en rivierengebied.

De fysisch geografische regio-indeling wordt onder andere in het natuurbeleid gebruikt en is gebaseerd op de bodemkaart.

De dataset bevat de indeling in Nederland van fysisch geografische regios (FGR). Voor de omgrenzing van de regios is een zo consistent mogelijke lijst van beslisregels gehanteerd, vooral gebaseerd op de bodemtypen. De volgende regio’s worden onderscheiden: heuvelland, hogere zandgronden, duinen, laagveengebied, rivierengebied, zeekleigebied, afgesloten zeearmen, getijdengebied, Noordzee en niet ingedeeld (voornamelijk de grote steden en de grote industriegebieden). Deze dataset (versie 2013) is een update van de FGR-versie van 1997.