Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Bodemgebruik

Verwijzingen

Naar dataset

Contact

infoservice@cbs.nl

Externe links

Deze dataset geeft inzicht in hoe we verspreid over Nederland gebruik maken van het land. Waar is het terrein bebouwd, waar gebruiken we het voor verkeer, en waar is terrein in gebruik als recreatiegebied. 

Het bestand Bodemgebruik bevat digitale geometrie van het huidig landgebruik in Nederland. Voorbeelden van het landgebruik zijn: verkeersterreinen, bebouwing, recreatieterreinen, natuurterreinen, binnenwater en buitenwater. De begrenzingen zijn voor een groot deel gebaseerd op de Top10NL (uit de Basisregistratie Topografie). Bij het interpreteren voor het Bestand Bodemgebruik zijn de luchtfoto's leidend.

Het CBS gebruikt de dataset Bodemgebruik voor het afleiden van de oppervlakte- en dichtheidsstatistieken voor verschillende regionale indelingen.

Bestand Bodemgebruik hanteert 9 hoofdcategorieën, namelijk:

  • verkeersterrein
  • bebouwd terrein
  • semi-bebouwd terrein
  • recreatieterrein
  • agrarisch terrein
  • bos & open natuurlijk terrein
  • binnenwater
  • buitenwater
  • buitenland

Elke hoofdcategorie is onderverdeeld in een aantal subcategorieën.

De gegevens voor Bestand Bodem Gebruik worden ingewonnen in de zomer en daarna verwerkt. Voor de jaren 2011 en 2012 is Bestand Bodemgebruik 2008 het meest actuele bestand. In 2014 is Bestand Bodemgebruik 2010 het meest actuele bestand. In 2015 wordt het Bestand Bodemgebruik 2012 gepubliceerd.

Meer informatie over het Bestand Bodemgebruik vindt u op de website van het CBS