Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Waterschappen

Deelstroomgebieden

Deelstroomgebieden

In deze dataset vindt u de deelstroomgebieden bij ieder waterschap. 
Volledige beschrijving
Kades, waterkeringen en kunstwerken

Kades, waterkeringen en kunstwerken

In deze dataset vindt u de locaties van kades, waterkering en kunstwerken.
Volledige beschrijving
Stroomgebieddistricten

Stroomgebieddistricten

Dit bestand toont de Kaderrichtlijn Water waterlichamen (grond én oppervlaktewater) en de stroomgebieddistricten.
Volledige beschrijving
Waterloop

Waterloop

In deze dataset vindt u de locatie en lengte van waterlopen.
Volledige beschrijving