Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

TNO Geologische Dienst Nederland

Aardwarmtepotentiekaarten van Nederland

Aardwarmtepotentiekaarten van Nederland

In dit bestand vindt u een classificering van gebieden naar hun totale potentie om aardwarmte te winnen uit watervoerende lagen in de ondergrond (aquifers).
Volledige beschrijving
Boringen ondiepe ondergrond

Boringen ondiepe ondergrond

Dit bestand toont u de locaties waar een geologisch booronderzoek heeft plaatsgevonden en de resultaten daarvan. Het gaat hier om boringen die: als doel hebben 'Geologische verkenning'; niet onder de Mijnbouwwet vallen; in Nederland liggen; openbaar zijn.
Volledige beschrijving
Digitaal Geologisch Model (DGM)

Digitaal Geologisch Model (DGM)

Het Digitaal Geologisch Model (DGM) is een grootschalig landsdekkend lagenmodel van de Nederlandse ondergrond. Het gaat tot een een diepte van ongeveer 500 meter.
Volledige beschrijving
Geologische overzichtskaart

Geologische overzichtskaart

Deze dataset geeft de geologische afzettingen aan of nabij het maaiveld weer, tot een diepte van ca. 5 meter.
Volledige beschrijving
GeoTOP

GeoTOP

Het model GeoTOP geeft een gedetailleerd driedimensionaal beeld (3D) van de Nederlandse ondergrond tot een diepte van ongeveer 30 meter onder het maaiveld.
Volledige beschrijving
Grondwatermonitoringsputten

Grondwatermonitoringsputten

In Nederland wordt op tal van plaatsen de stand en/of samenstelling van het grondwater gemeten. In deze dataset vindt u de locaties waar het grondwateronderzoek plaatsvindt.
Volledige beschrijving
Mijnbouwwet-vergunningen (opsporing, winning en opslag) (uit DINO)

Mijnbouwwet-vergunningen (opsporing, winning en opslag) (uit DINO)

Deze dataset bevat de aangevraagde vergunningen en de door het ministerie van Economische zaken uitgegeven vergunningen met betrekking tot activiteiten zoals beschreven in de Mijnbouwwet. De dataset bevat actieve en geldige vergunningen en aangevraagde vergunningen. 
Volledige beschrijving
Nationaal hydrogeologische model (REGIS II)

Nationaal hydrogeologische model (REGIS II)

REGIS-II is een digitaal hydrogeologisch model van de vaste ondergrond van Nederland. Het geeft onder andere een overzicht van goed en slecht doorlatende lagen met betrekking tot grondwater tot een diepte van 500 meter.
Volledige beschrijving
Olie- en gasvelden (Koolwaterstoffen)

Olie- en gasvelden (Koolwaterstoffen)

Deze dataset bevat de gegevens van olie- gas- en condensaatvelden in Nederland. Het bevat zowel on- als offshore velden, zoals bekend in de Mijnbouwwet.
Volledige beschrijving
Zoutvelden en -productieputten

Zoutvelden en -productieputten

Deze dataset toont u de locaties van de zoutproductieputten en de zoutvelden.
Volledige beschrijving