Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

RIVM

Drinkwaterkwaliteit

Drinkwaterkwaliteit

In de dataset Drinkwaterkwaliteit vindt u per drinkwaterpompstation de jaargemiddelde concentraties van stoffen in het drinkwater. Het betreft metingen op drinkwater na zuivering.
Volledige beschrijving
Industrie emissies naar het riool in 2011

Industrie emissies naar het riool in 2011

Deze dataset toont de industriele emissies naar het riool. Hierbij gaat het om jaarvrachten.
Volledige beschrijving
Industrie emissies naar lucht en water in 2011

Industrie emissies naar lucht en water in 2011

In deze dataset vindt u gegevens over uitstoot van industrie naar lucht en oppervlaktewater.
Volledige beschrijving
Industrieel afval

Industrieel afval

In deze dataset vindt u gegevens over de emissies en afvalstromen vanuit de belangrijkste industriële faciliteiten in Nederland. Deze dataset bevat gegevens over het jaar 2011.
Volledige beschrijving
Luchtkwaliteit van het Landelijk Meetnet Lucht

Luchtkwaliteit van het Landelijk Meetnet Lucht

Deze dataset bevat de jaargemiddelde cijfers voor de luchtkwaliteit voor het kalender jaar 2012. Het betreft de verplichte luchtkwaliteit elementen uit de EU-richtlijn 2008/50/EG Luchtkwaliteit: Koolstofmonoxide (CO) Ozon (O3) Stikstofoxide (NO) Stikstofdioxide (NO2) Zwaveldioxide (SO2) Ammoniak (NH3) Benzeen (C6H6) Fijn stof (PM10) Zeer fijn stof (PM2.5) Arseen (As) Cadmium (Cd) Lood (Pb) Nikkel (Ni) Benzo[a]pyreen (b-a-p) Naast het jaargemiddelde van de diverse componenten per meetlocatie wordt er ook informatie weergegeven over het aantal metingen waarop dit jaargemiddelde is berekend. De gegevens zijn gemeten door het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM op diverse meetlocaties verspreid over Nederland.
Volledige beschrijving
Luchtkwaliteit van het Landelijk Meetnet Lucht

Luchtkwaliteit van het Landelijk Meetnet Lucht

In deze dataset vindt u de jaargemiddelde cijfers voor de luchtkwaliteit voor het kalender jaar 2012.
Volledige beschrijving
Omgevingsdosisequivalenttempo uit het Nationaal Meetnet Radioactiviteit

Omgevingsdosisequivalenttempo uit het Nationaal Meetnet Radioactiviteit

In deze dataset vindt u gegevens over achtergrondstraling.
Volledige beschrijving
Ziekenhuizen in Nederland

Ziekenhuizen in Nederland

In de dataset ‘Ziekenhuizen in Nederland’ vindt u de locaties van alle ziekenhuizen in Nederland.
Volledige beschrijving