Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Archeologische monumenten

Archeologische monumenten

In deze dataset vindt u gegevens over archeologisch waardevolle terreinen. Een deel van deze terreinen is door het Rijk beschermd. Deze gebieden zijn beschermd vanwege hun zeer hoge archeologische waarde, gevormd door archeologische informatie die in de bodem bewaard is gebleven.  
Volledige beschrijving
Beschermde stads- en dorpsgezichten

Beschermde stads- en dorpsgezichten

In deze dataset vindt u de beschermde stads- en dorpsgezichten op grond van de Monumentenwet.
Volledige beschrijving
Rijksmonumenten

Rijksmonumenten

In deze dataset vindt u gegevens over de Rijksmonumenten van Nederland.
Volledige beschrijving
UNESCO cultureel werelderfgoed

UNESCO cultureel werelderfgoed

In deze dataset vindt u de begrenzingen van het cultureel erfgoed in Nederland dat vanwege haar uitzonderlijke universele waarde op de UNESCO Werelderfgoedlijst is geplaatst. Het gaat om cultureel erfgoed dat mondiaal gezien onvervangbaar en uitzonderlijk is.
Volledige beschrijving