Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

Kadaster en Rijkswaterstaat

Ligging RD-punten

Ligging RD-punten

In deze dataset vindt u de ligging van de RD-punten, GNSS-referentiestations en GNSS-kernnetpunten in Nederland met de bijbehorende omschrijvingen en de coördinaten in het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD) en het Europese stelsel ETRS89.
Volledige beschrijving