Uw wegwijzer naar datasets over de leefomgeving op basis van de Europese INSPIRE-richtlijnen

gezamenlijke provincies en Rijkswaterstaat

Zwemwater locaties en kwaliteit

Zwemwater locaties en kwaliteit

In deze dataset vindt u zwemwaterlocaties zoals aangewezen door de provincies, meetpunten waar de zwemwaterkwaliteit wordt gecontroleerd en een omschrijving van de meting.
Volledige beschrijving